U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu predstavljamo video zapis na temu: Dijabetes melitus i organizam
TEMA: DIJABETES MELITUS I ORGANIZAM