U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu govori dr Branko Vorkapić – endokrinolog
TEMA: FIZIKALNA TERAPIJA KOD OSOBA SA DIJABETESOM