Tema: Dijabetes u doba virusa COVID-19

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetsu i virus COVID-19 govori dr Jasmina Stojanović – internista endokrinolog 
Tema: Dijabetes u doba virusa COVID-19