Tema:Život osoba sa dijabetesom u vreme Korona virusa

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu govori dr Biljana Nikolić – internista dijabetolog 
Tema: Život osoba sa dijabetesom u vreme Korona virusa