U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu govori dr Vena Mićić- endokrinolog 
TEMA: O DIJABETES MELITUSU