U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu i srčanim obolenjima govori dr Sonja Blazić Ristić – internista kardiolog

TEMA: DIJABETES I SRČAAN OBOLENJA