U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o prevenciji dijabetesa tipa 2. 

 

 

Prevencija dijabetesa tipa 2 moguća je u skoro 80 posto slučajeva. Najefikasniji vid prevencije je unapređenje zdravlja i zdravih navika. Smanjenje prekomerene težine za samo 10 odsto smanjuje se rizik od nastanka dijabetesa za 50 odsto, redukuje se krvni pritisak za 10mmHg i ukupni holesterol za 10 odsto. Tri najvažnije stavke u borbi sa dijabetesom i njenom prevencijom su zdrava ishrana, fizička aktivnost i smanjenje stresa.